Politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai”

.