Politinių kalinių ir tremtinių choro „Tremties aidai” kūrybinės veiklos 25-mečio minėjimas

.