Mišrus choras „Žemaičiai”

Apie kolektyvą

Telšių rajono savivaldybės kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ švenčia savo 40-ies metų kūrybinės veiklos sukaktį. Nuo pat kūrybinės veiklos pradžios iki dabar kolektyvas propaguoja chorinę muziką, aktyviai dalyvauja koncertinėje-meninėje veikloje.

Pirmasis choro vadovas buvo Šviesios atminties Alfridas Bulkauskas (vadovavo nuo 1977 m. iki 2002 m.). Jis buvo labai geras, nuoširdus ir atsidavęs savo darbui. Vadovas tapo gyvybės šaltiniu, per trumpą laiką sugebėjęs pasiekti aukštų kolektyvo rezultatų. A. Bulkauskas, baigęs Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus ir pradėjęs dirbti Telšių kultūros centre, 1977 m. subūrė vyrų chorą. 1988 m. jam suteikiamas liaudies kolektyvo vardas, choras pavadinamas „Žemaičiais“. Ypač kūrybingas ir našus dirigento darbas buvo 1977-1994 m. su vyrų choru „Žemaičiai“, kurį lankė 30-35 balsingi dainininkai. 1995 m. kilus suirutei kultūroje, prie „Žemaičių“ vyrų choro prijungiamas ir moterų choras. Projekto įgyvendinimą pagreitino I Šiaurės ir Baltijos šalių festivalis, į kurį buvo kviečiami tik mišrūs chorai.

Šiuo metu mišriam chorui „Žemaičiai“ vadovauja Gintaras Vaitkaitis (nuo 2002 m.). Vadovo dėka choristai aktyvūs ne tik rajono renginiuose, bet ir respublikinėse šventėse, ne kartą Telšių miesto vardą garsino už šalies ribų.

Choro koncertmeisterė – Diana Liudvinskienė.

Kolektyvo veikloje dalyvauja ir chore dainuoja 35 nariai. Tarp jų – įvairių profesijų atstovai: profesionalūs muzikantai, kultūros darbuotojai, žmonės, turintys muzikinį išsilavinimą ir kiti chorinės muzikos entuziastai. Visuomet laukiama naujų narių, o sąlyga vienintelė – turėti muzikinį raštingumą. Didelė vertybė yra tai, kad žmonės, dirbdami įvairiose miesto įstaigose, kasdien spręsdami daugybę kitų problemų, randa laiko dainai, ieško savo kolektyve dvasinio peno.

„Žemaičių“ choro nariai turi tikslą – gaivinti ir populiarinti nacionalinį chorų repertuarą, aktyvinti kūrybinę veiklą, siekti kolektyvo meninio lygio augimo, užmegzti kultūrinius ryšius su užsienio šalių chorais, ir atliekamų kūrinių repertuarą pildyti vis naujomis dainomis.

Choras „Žemaičiai“ – istorijos vingiuose

Kolektyvas buvo aktyvus nuo pat jo veiklos pradžios. Tai daugelio respublikinių konkursų laureatas ir prizininkas, pasirodęs ne tik Lietuvoje, bet ir apsilankęs Rumunijoje, Rusijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir kt. šalyse. Choras yra parengęs įrašų LRT radijui. Choristai yra dalyvavę visose rajono, apskrities, respublikinėse bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse, lankėsi kituose miestuose ir užsienyje organizuojamuose renginiuose, surengė ne vieną solinį koncertą. „Žemaičių“ choro dainų rinkinys labai įvairus – nuo liaudies iki šiuolaikiškų kūrinių, kolektyvas dažnai pasirodo bažnyčiose su sakraliniu repertuaru.

Kūrybinė veikla Lietuvoje

Choras „Žemaičiai“ Telšiuose visuomet dalyvauja tradiciniame sakralinės muzikos festivalyje, rengiamame žymaus vargonininko ir chorvedžio Albino Jasenausko garbei. Kolektyvas yra organizavęs tradicinius solinius koncertus „Žiemos mozaika“, „Rudens paletė“ ir kt.

Mišrus choras „Žemaičiai“ – dažnas valstybinių švenčių, įžymių datų, tokių kaip Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Gedulo ir Vilties diena, Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena, Rainių tragedijos minėjimas, Baltijos kelio metinės ir kt. renginių dalyvis.

2012 m. „Žemaičiai“ koncertavo III Tarptautiniame Naujosios Akmenės sakralinės muzikos festivalyje „Aleliuja“, tais pačiais metais surengė jubiliejinį kolektyvo 35-erių metų kūrybinės veiklos sukakties minėjimo koncertą.

2013 m. – aktyvus choro veiklos periodas. „Žemaičiai“ intensyviai koncertavo: dalyvauta Telšių krašto meno kolektyvų dainų šventėje „Žemaitija – garsių žemaičių žemė“, Žemaitijos regiono Dainų šventėje (Plungėje), surengtas „Žemaičių“ solinis koncertas Telšių miesto amfiteatre Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimo proga, kolektyvas pasirodė IV Tarptautiniame Naujosios Akmenės sakralinės muzikos festivalyje „Aleliuja“. Lietuvos filharmonijos iniciatyva „Žemaičiai“ koncertavo Vilniuje, Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus Arsenale bei dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso II ture ir koncertavo Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Telšių kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“ dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso I ture Kretingoje bei pelnė I laipsnio diplomą ir buvo suteikta I kategorija.

2014 m. dalyvauta Telšių rajono dainų šventėje „Septynių kalvų giesmė“ ir Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano namai“.

2015 m. choras kartu su dainininku Kęstučiu Jablonskiu pasirodė LNK televizijos projekte „Supermiestas“, tais pačiais metais dalyvavo Telšių meno kolektyvų dainų šventėje „Žemaitija – garsių žemaičių žemė“.

                      2016 m. „Žemaičiai“ su solistėmis Nijole Narmontaite, Loreta Sungailiene ir Rasa Rapalyte dalyvavo projekto Telšiai – Lietuvos Kultūros sostinė 2016 atidarymo renginyje „Sugrįžimai“. Tais pačiais metais surengtas solinis sakralinės muzikos koncertas Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, dalyvauta Telšių krašto meno kolektyvų dainų šventėje ant Zakso kalno „Septynių kalvų giesmė“, VII Albino Jasenausko sakralinės muzikos festivalyje Telšių miesto amfiteatre, Šv. Antano Paduviečio katedroje suorganizuotas solinis koncertas „Žiemos mozaika“.

2017 m. kolektyvas pasirodė Telšių krašto Dainų šventėje „Žemaitija – garsių žemaičių žemė“.

 2018 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga Vasario 16-ąją surengtame koncerte Telšiuose, Turgaus aikštėje, choras „Žemaičiai“ pasirodė kartu su dainininku Egidijumi Sipavičiumi ir su juo atliko bendrus kūrinius.

Kūrybinė veikla užsienyje

Kolektyvas dalyvavo visose aštuoniose Šiaurės bei Baltijos šalių Dainų šventėse: I Latvijoje (1995); II Švedijoje (1997); III Norvegijoje (2000); IV Lietuvoje (2002); V Estijoje (2008); VI Islandijoje (2010); VII Suomijoje (2012); VIII Latvijoje (2015). Šiose šventėse choras turėjo galimybę dainuoti bendrame chore su kitų šalių kolektyvais, žymiose koncertų salėse, bažnyčiose surengti solinius koncertus atstovaudamas Lietuvai. 

2004 m. choras dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje Estijoje, Parnu mieste. Šiame festivalyje pasirodė 17 chorų iš užsienio šalių, Lietuvai atstovavo du chorai, vienas jų – „Žemaičiai“.

2006 m. kolektyvas lankėsi Šiaurės Italijoje, koncertavo Veronos San Giorgio parapijos bažnyčioje.

2007 m. choristai lankėsi Prancūzijoje koncertinėje-pažintinėje kelionėje. Visi koncertai, chorinės muzikos festivaliai užsienyje – tai tarsi kūrybinė laboratorija ne tik vadovui, bet ir kolektyvo nariams.

2010 m. choras savo sakralinį repertuarą turėjo garbės pristatyti įspūdingo grožio Hallgrimskirkja bažnyčioje. Tai pati didžiausia bažnyčia Islandijoje.

2014 m. kolektyvas dalyvavo tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje Vengrijoje (Budapešte), surengė solinį koncertą.

2015 m. choristai lankėsi Latvijoje, Rygoje, kur dalyvavo VIII Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventėje.

Telšių kultūros centro mišraus choro „Žemaičiai“ choristai – gabūs žmonės: jiems galima duoti bet kokio sudėtingumo kūrinį ir visada choras jį įveiks. „Nėra choro be vadovo, nėra vadovo be choro“, – tvirtina kolektyvui vadovaujantis Gintaras Vaitkaitis.