Politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai”

Politinių kalinių ir tremtinių  mišrus choras TREMTIES AIDAI

Tremties aidai maza

  1989 m.  balandžio mėnesį įsikūręs choras TREMTIES AIDAI siekė užpildyti mūsų tautos istorijos baltas dėmes bei skatinti tautinį atgimimą. Pirmoji choro vadovė  Milda Ulkštinaitė. 2001- 2009 m. chorui vadovavo Alfridas Bulkauskas. Nuo 2009 m. chorui vadovauja Milda Ulkštinaitė.

Kolektyvas dalyvauja visose kas du metai vykstančiose Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos dainų ir poezijos šventėse ,,Leiskit į Tėvynę“. Kasmet choras dalyvauja politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy”, vykstančiame Ariogaloje.

TREMTIES AIDAI – rajono, apskrities bei Pasaulio lietuvių dainų švenčių Vilniuje dalyvis. Jų atliekamos dainos skamba įvairių švenčių ir minėjimų proga Telšių bei aplinkiniuose rajonuose.  

.