• 2019-08-23
  Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 • 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

60 – oji šokių kolektyvo „Džiugo“ sukaktis: jautri padėka šokėjams

Lapkričio 11 – ąją, 15 valandą, Telšių kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Džiugas“ Telšių Žemaitės dramos teatre pasitiks savo 60 metų veiklos sukaktį. Solidų patirties bagažą sukaupęs meno mėgėjų sambūris puoselėja tautos meną, saugo ir skatina praeities tradicijas, stiprina bendruomenės tarpusavio ryšį. Apie kolektyvo veiklą, keliones ir laimėjimus kalbamės su vadove JANINA REINIENE.

– Papasakokite apie kolektyvo atsiradimo pradžią?

Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas 1957 metais.

– Telšių kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvui „Džiugas“ vadovauju nuo 2015 m. Per šį trumpą laiką labai domėjausi kolektyvo istorija, jo atsiradimu, veikla, čia šokusiais žmonėmis, kolektyvo laimėjimais, pakilimais ir sunkiais momentais.

Pirmojo pagyvenusių žmonių šokio mėgėjų kolektyvo vadovas – saviveiklos meno žymūnas Zenonas Burba.

1957 metais prie Telšių trikotažo gamybinio susivienijimo dainų ir šokių ansamblio „Mastis“ susibūrė pagyvenusių žmonių šokio mėgėjų kolektyvas, kuriam vadovavo saviveiklos meno žymūnas Zenonas Burba. Jis buvo labai geras, nuoširdus ir atsidavęs savo darbui. Vadovas tapo gyvybės šaltiniu, per trumpą laiką išjudinęs šokėjus, privertęs juos grakščiau, lanksčiau šokti, pats statė savo kūrybos šokius, rūpinosi šokėjų apranga, lankomumu ir stengėsi suprasti kiekvieno dalyvio džiaugsmą ir liūdesį. Kai reikėdavo, būdavo ir reiklus. Mokėdamas meistriškai suartėti su žmonėmis, visada buvo geros nuotaikos, „užkrėsdavo“ juos repeticijomis… Dėl to jis buvo laukiamas ir mylimas.

– Paminėkite svarbiausius kolektyvo veiklos momentus?

– Vienas svarbiausių pasirodymų kolektyvo veiklos pradžioje buvo pirmasis dalyvavimas respublikos dainų šventėje 1960 metais, o vėliau išvykos būdavo į kiekvieną dainų šventę.

1977 metais, atsisveikinus su Šviesios ateities vadovu Z. Burba, šokėjų sambūriui pradėjo vadovauti jaunas, energingas ir kupinas idėjų Stanislovas Kulikauskas.

Antrasis šokėjų sambūrio vadovas – Stanislovas Kulikauskas.

Nuo 1980 m. ir vėliau – Telšių trikotažo gamybinio susivienijimo „Mastis“ senimo tautinių šokių kolektyvas – respublikinių kaimo meno saviveiklos apžiūrų dalyvis.

Ypatingai svarbūs metai buvo 1982 – ieji. Iškovotas laureato vardas respublikiniame konkurse „Pora už poros“ ir suteiktas liaudies kolektyvo „Džiugas“ vardas.

LTSR kultūros ministerija ir Lietuvos respublikinė profesinių sąjungų taryba organizuodavo respublikinius choreografijos liaudies kolektyvų ataskaitinius koncertus – apžiūras. Nuo 1983 m. „Džiugas“ – nuolatinis šio renginio dalyvis.

Artėdamas prie savo trisdešimtosios veiklos sukakties, kolektyvas pelnė aukštą įvertinimą: 1985 metais „Džiugas“ apdovanotas sąjunginės meno saviveiklos kūrybos apžiūros diplomu, o kolektyvo nariai – medaliais.

„Džiugas“ savo veiklos pakilimo laikotarpiu turėjo kapelą, kuriai vadovavo LTSR meno saviveiklos žymūnas Stasys Videika ir vokalinę grupę, kuriai vadovavo LTSR meno saviveiklos žymūnė Milda Ričkutė.

Anuometis šokių grupės vadovas S. Kulikauskas dar 1983 m. sakė, kad be Povilo Kavaliausko, Aldonos Buvydienės, Jono Čepausko, Onos ir Jurgio Rapalių, Zofijos ir Zenono Vaičaičių – nė iš pėdos.

35 – erių metų veiklos sukaktį švenčiantis kolektyvas „Džiugas“.

Paminėjau svarbiausias „Džiugo“ veiklos datas, tačiau būtina pažymėti, kad šokėjai dalyvavo ir Telšių rajono, ir Telšių trikotažo gamybinio susivienijimo „Mastis“ meniniuose renginiuose, koncertavo įvairiose išvykose Lietuvoje ir užsienyje.

– O kas atsitiko „Džiugui“ atkūrus Lietuvos nepriklausomybę?

– Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kolektyvas tapo Telšių rajono savivaldybės kultūros centro dalimi. Tada pirmoji telšiškių išvyka į Vilnių buvo 1990 metais, į Lietuvos tautinę dainų šventę. Viena reikšmingiausių kelionių į sostinę buvo 1994 – aisiais, kur vyko Pirmoji pasaulio lietuvių dainų šventė. 1998 metais mėgėjų sambūris dalyvavo Pasaulio  lietuvių dainų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 80 – mečiui paminėti. Kolektyvas tokiuose renginiuose dalyvauja kaskart iki šiol.

Per pastarąjį dvidešimtmetį, Telšių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas yra nuolatinis įvairių konkursų, švenčių, festivalių dalyvis ir laureatas. Kolektyve šoko Rima Makarevičienė, Eugenija ir Ignas Abelkiai, Jadzelė ir Leonas Šimkai, Zofija Vaičaitienė, Dalia Doveikienė, Donata Naruševičienė, Virginija Uosienė, Povilas Paleckis, Vytautas Viknius ir kt.

2005, 2009 metais „Džiugas“ respublikinio suaugusių liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkurso ,,Pora už poros“ regioninio turo II ir III vietos laimėtojas.

 1. Kulikauskas kolektyvui vadovavo 44 metus. Per tą laiką jam įteikti 437 padėkos ir garbės raštai.

– 2015 metais kolektyvui pradėjote vadovauti Jūs. Kokia buvo Jūsų darbo pradžia?

Žolinės šventėje Telšiuose.

– Darbo pradžia nebuvo lengva. Pradėjus vadovauti kolektyvui, atėjo tik aštuoni buvę „Džiugo“ šokėjai. Viena esminių ir pirmųjų užduočių – iš naujo suburti kolektyvą ir pritraukti kuo daugiau naujų narių. Šiuo metu šoka dešimt šokėjų porų, iš jų – šešios šeimos. Svarbu paminėti, kad kolektyve šoka ne profesionalai, o įvairių specialybių atstovai (dirbantys ir jau išėję užtarnauto poilsio): pedagogai, medikai, tarnautojai, valstybės tarnautojai, inžinieriai, siuvimo technologai, ūkininkai, buhalteriai ir kt. Tačiau profesija nėra svarbiausia. Visus jungia noras šokti, bendrauti, turiningai praleisti laisvalaikį.

Iš kairės į dešinę: Nijolė ir Vaclovas Vaičekauskai, Vitalija ir Donatas Riškai, Regina ir Valerijonas Stonkai, Nijolė ir Algimantas Griciai, vadovė Janina Reinienė, Birutė Puskepalienė, Alfredas Zaveckas, Rūta Mockienė, Pranas Jurkus, Vyda Rumbutienė, Antanas Pliuskis, Rima Petrulienė, Antanas Ramančauskas.

Pirmaisiais mano vadovavimo šokių grupei metais, „Džiugas“ dalyvavo Lietuvos šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse – festivalyje „Suk, suk ratelį“ (organizatorius – Šiaulių r. Kuršėnų kultūros centras). Iškovojome antrąją vietą.

Jau treti metai, kai esame kartu, nuolat dalyvaujame įvairiuose pasirodymuose, dedame didžiules pastangas, kad būtume įvertinti ir pripažinti. 2016 metais, Telšiams, pelnius Lietuvos kultūros sostinės vardą, miestą garsinome savo koncertais ir pasirodymais. Praėjusiais metais dalyvavome 14 renginių skirtingose šalies vietose, apsilankėme ir Latvijoje, kur vyko ketvirtasis suaugusiųjų šokių festivalis „Klabdancis“ (Latvija, Saldus savivaldybė, Druva). Laimėjome festivalio pereinamąjį prizą. 2018 metais „džiugiečiai“ jame vėl dalyvaus ir grąžins 2016 metais iškovotąjį prizą – skrybėlę. Be abejo, vėl pretenduosime ją atsikovoti.

Kolektyvas „Džiugas“ – nuolat šokio sūkuryje.

Ypač svarbų įvertinimą „Džiugas“ pelnė  2017 metais, dalyvaudamas respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ (jį kas ketveri metai organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras). Tarprajoniniame rate (Kuršėnuose) „Džiugas“ laimėjo I vietą, respublikiniame (Ukmergėje) – kolektyvas pripažintas mažuoju laureatu, o „Džiugo“ kolektyvo narė Aldona Gorelienė – artistiškiausia šokėja.

– Šiemet „Džiugas“ mini savo veiklos 60 – metį. Papasakokite, kas laukia kolektyvo senbuvių ir žiūrovų?

– Lapkričio 11 d., 15 valandą, Telšių Žemaitės dramos teatre organizuojama XII liaudiškų šokių kolektyvų šventė „Labs vakars, svetelē“, skirta Telšių kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo „Džiugas“ veiklos 60 – mečiui paminėti. Čia renkasi vieni geriausių šokių kolektyvų iš visos respublikos.

Kviesime atvykti pasirodyti šokių kolektyvus iš Latvijos „Druvas seniori“, iš Panevėžio „Liną“, iš Vilniaus „Šimtažiedį“, iš Pakruojo „Reketį“, iš Žlibinų „Sausdravielį“, iš Radviliškio „Patrepsėlį“. Be abejo, „Džiugo“ šokėjai ruošia naują programą, kurią pristatys savo organizuojamoje šventėje.

Labai laukiame atvykstant į renginį buvusių vadovų, šokėjų, muzikantų, dainininkų. Kartu prisiminsime prabėgusius metus ir geriausias akimirkas.

– Ačiū už pokalbį!

Donata Kazlauskienė