• 2019-08-23
  Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 • 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

Papilėje aptartas etninės kultūros išsaugojimo gairės

Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) prie LR Seimo vyriausioji specialistė ir Telšių kultūros centro etnografė Sigita Dacienė, folkloristė bei vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ vadovė Rita Macijauskienė ir režisierė Alina Gintalienė dalyvavo Papilėje organizuotoje konferencijoje „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“, skirtoje Simono Daukanto 225 – osioms gimimo metinėms įprasminti ir artėjančiam Lietuvos valstybingumo šimtmečiui aptarti.

Renginyje pristatytas etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016 – 2022 metų programos 2017 metų tyrimas, susirinkusius pasveikino Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, EKGT pirmininkas Virginijus Jocys, LR vidaus reikalų ministras Giedrius Surplys, kuris taip pat pradėjo diskusiją apie šiuo metu itin aktualų Lietuvos regioninės politikos klausimą. Regioninės politikos gairių klausimui renginio metu skirtas ir EKGT vyr. specialistės Dalios Urbanavičienės pranešimas. D. Urbanavičienė teigė, kad regioninės politikos reformos pagrindas turėtų būti dėmesys etnografinių regionų tapatybei.

Konferencijoje istorikė Vida Girininkienė pristatė Simono Daukanto 225 – osioms gimimo metinėms skirtą kitų metų kalendorių – knygą, o doc. dr. Juozas Pabrėža – leidinį „Žemaičių kalba ir rašyba“. Šiaulių universiteto docento dr. Juozo Pabrėžos monografija – penketą metų rašytas darbas. Jis yra pirmasis tokios apimties veikalas Lietuvoje, nagrinėjantis svarbiausią ir išskirtiniausią žemaičių tradicinės kultūros tapatumo dalyką – žemaičių kalbą.

Renginyje skaityti pranešimai apie etninės kultūros specialisto poreikį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose (doc.dr. Andželika Bylaitė – Žakaitienė, doc. dr. Dovilė Kulakauskienė), etninės kultūros ugdymą suaugusiųjų mokyklose (Loreta Lichtarovičienė). Prof. Rimantas Balsys pristatė Lietuvos mitologinius parkus, Auksė Noreikaitė konferencijos metu skaitė pranešimą apie Latvijos etninio tapatumo raišką XXI a. pradžioje, doc. dr. Filomena Kavoliute apžvelgė Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų kaitą XX a. II pusėje. Norberto Vėliaus ir Lauryno Roko Ivinskio kelią Gulbių kaime (Šilalės raj.) apžvelgė V. Jocys, Tarybos pirmininko pavaduotojas dr. Vytautas Tumėnas pasisakė apie Lietuvos etninės kultūros draugijos tyrimą „Kultūros vertybių nuostatos valstybės politikoje“.

Posėdyje pasidalinta pastebėjimais apie Tautinio kostiumo ir Piliakalnių atmintinus metus, paminėtas Regioninių etninės kultūros globos tarybų 15 metų jubiliejus. Taip pat paskelbti 2017 metais geriausiai tradicijas puoselėjusios seniūnijos konkurso rezultatai ir konferencijai pasibaigus aplankytas Papilės Simono Daukanto memorialinis muziejus.

Telšių kultūros centro inf.