Politinių kalinių ir tremtinių choro „Tremties aidai” kūrybinės veiklos 25-mečio minėjimas

2014 m. Telšių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai” šventė kolektyvo veiklos 25-erių metų sukaktį.

Šventinio koncerto akimirkos.