Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus renginiai

Renginių programa:

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

18.00 Šv. Mišios Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (Senojoje Katedroje). Gieda Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Telšių Mažosios) choras

19.00 Švč. Sakramento Adoracija Senojoje Katedroje (vyks iki 9 val. ryto)

20.30 Grupės THUNDERTALE koncertas (aikštėje prie Šv. Aleksandro bažnyčios)

 

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis

9.00 Iškilminga Adoracijos pabaiga ir Vargonų muzikos koncertas Senojoje Katedroje. Vargonuoja Balys Vaitkus

Aikštėje prie Šv. Aleksandro bažnyčios

10.30 Meninė programa PALAIMINGOJI KRIKŠTO ŠVIESA. Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras DAGILĖLIS, kino ir teatro aktorės Virginija Kochanskytė, Valda Bičkutė, renginių vedėjas Marijus Budraitis

12.00 Iškilmingos Šv. Mišios ir Švč. Sakramento procesija į Senąją Katedrą. Gieda jungtinis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės ir Šv. Kazimiero, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Mažeikių Šv. Pranciškaus, Skuodo Švč. Trejybės ir Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijų choras.

14.00 Grupės QUORUM koncertas