Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus renginiai