• 2019-08-23
  Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 • 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

Ryškėnų kultūros c.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS RYŠKĖNŲ KULTŪROS CENTRAS

 Ryškėnų kc 2015 metu renginių planas

Finansinės ataskaitos:

Bruto VDU ataskaita Ryškėnų KC 2018 I ketv

Bruto VDU ataskaita Ryškėnų KC 2017 III ketv.

Bruto VDU ataskaita Ryškėnų KC 2017 II ketv.

Bruto VDU ataskaita Ryškėnų KC 2017 I ketv.

VDU ataskaita Ryškėnų KC 2016 4 ketv ir 2016 m

Bruto VDU ataskaita Ryškėnų KC 2016 III ketv.

Bruto VDU ataskaita Ryškėn KC 2016 II ketv.

Bruto VDU ataskaita Ryškėnų KC 2016 I ketv. ok

VDU ataskaita Ryškėnų KC 2015 4 ir 2015 metinis

Ryškėnų kc Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. III ketvirtis

Ryškėnų kckc biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 metų III ketvirtis

Ryškėnų kc Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 metų II ketvirtis

Ryškėnų kc Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2015m II ketvirtis

Ryškėnų kc Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketvirtis

VDU ataskaita Ryškėnų KC 4 ketv. ir metinė

Ryškėnų kc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Ryškėnų kc 2014 IV ketvirčio BIUDŽETO vykdymo ataskaitų rinkiniai

Masčio 5, Ryškėnai, Telšių rajonas

Direktorė – Romualda Virketienė

tel. 8-650-45321; tel. 8-444-72249;

el. paštas: Ryskenai@telsiukultura.lt

Darbuotojai:

– Vitalija Žalgevičienė meno vadovė,

– Nijolė Činskienė meno vadovė,

– Asta Grachauskienė renginių organizatorė,

– Martynas Miliauskas kolektyvo vadovas,

– Darius Jurgutis garso ir šviesos inžinierius,

– Povilas Gečas darbininkas.

Ryškėnų kultūros centras yra daugiafunkcinės veiklos centras, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto lėšų, II kategorijos kultūros įstaiga, veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. Kultūros centro veikla pagrįsta kultūros centrų nuostatais, patvirtintais 2004 – 03 – 26 d. tarybos sprendimu Nr. 080. Vadovaujantis šiais nuostatais, Ryškėnų kultūros centras suteikia galimybę gyventojams pagal jų norus ir sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese, rūpinasi vietos gyventojų kultūros ugdymu, globoja ir puoselėja krašto tradicijas, propaguoja profesionalųjį meną.

Kultūros centro misija – sudaryti sąlygas kultūros raiškai ir visuomenės dalyvavimui kultūrinėje veikloje. Plėtoti ir ugdyti kūrybišką ir demokratinę visuomenę, skleisti žmonių puoselėjamas vietos kultūros tradicijas ir kurti naujas. Ryškėnų kultūros centras – Lietuvos Kultūros centrų Asociacijos narė, 2009 metais pripažintas respublikoje II kategorijos geriausiu kultūros centru.

Pagrindiniai kultūros centro uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas meno plėtotei ir jo įvairovei.

2. Skatinti įvairių socialinių grupių ir skirtingo amžiaus žmonių kultūrinę saviraišką.

3. Puoselėti dainų švenčių tradicijas.

4. Užtikrinti efektyvią Telšių rajono Ryškėnų kultūros centro veiklą.

5. Materialinės ir techninė bazės stiprinimas.

6. Projektinė veikla

Ryškėnų kultūros centre patvirtinti 6 etatai. Dirba septyni žmonės. Iš jų – šeši kūrybiniai darbuotojai. Visi kūrybiniai darbuotojai – specialistai, keliantys kvalifikaciją: 3 – su aukštuoju išsilavinimu, 3 – su aukštuoju neuniversitetiniu ( profesinio bakalauro diplomai ) išsilavinimu. Įstaigoje 2 techninio personalo darbuotojai: valytoja ir darbininkas.

Ryškėnų kultūros centro  meno kolektyvai:

Judre

Liaudiškos muzikos kapela „Judrė“ III kategorija.  Vadovas Martynas Miliauskas 

Senjorių šokių kolektyvas ,, Raskila_tn

Senjorių  šokių kolektyvas ,, Raskila” . Vadovė Vitalija Žalgevičienė  

Moterų stilizuotų šokių grupė ,, Svajonė_tn

Moterų stilizuotų šokių grupė „ Svajonė“.  Vadovė Vitalija Žalgevičienė 

Merginų šokių kolektyvas ,, Šypsena_tn

Merginų tautinių šokių kolektyvas ,, Šypsena” .Vadovė Vitalija Žalgevičienė 

Vokaline grupe ,, ryskuciai_tn

Vaikų vokalinė-instrumentinė grupė „ Ryškutis“ . Vadovė  Nijolė Činskienė 

Liaudiškos muzikos kapela ,, Čia ir dabar_tn

Liaudiškos muzikos kapela ,, Čia ir dabar” . Vadovai: Sandra Petrulienė ir Algirdas Kupštys 

Merginų tercetas_tn

 

Merginų tercetas. Vadovė Nijolė Činskienė

Ryškėnų kultūros centras aktyviai dalyvauja vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos procese: skatina ir plėtoja Žemaitijos regiono teatrų draugystę, keičiasi  sumanymais ir idėjomis, formuoja  vaikų ir jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą,  formuoja aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius.  Organizuoja vaikų ir jaunimo teatrų šventę „ Teatro pastogėlė“, kūrybinę stovyklą „Talentingiausi kaimo vaikai“, jaunimo gyvo garso muzikos festivalį ,, Akordų mūšis” , avangardinių madų šou ,, Fantazijai nėra ribų “. Didelis  dėmesys  skiriamas  švietėjiškai veiklai: organizuojamos įvairios kelionės, išvykos kultūros darbuotojams, meno kolektyvams, bendruomenės nariams. Aplankytos žymiausios istorinės vietos Lietuvoje, susipažinta su kaimynine Latvija. Lankomi Klaipėdos muzikinio, dramos teatrų pastatymai. Aktyviai prisideda prie  tradicinės kultūros išsaugojimo, sukuria prielaidas jų perėmimui, puoselėja  mėgėjų kūrybos tradicijas, skatina jų tęstinumą:  organizuojamos Užgavėnių, Velykų, Jurginių, Joninių šventės su liaudies tradicijomis, papročiais, apeigomis. Lietuvos dainų švenčių tradicija – unikalus, visuotinis mūsų kultūros reiškinys. Kolektyvai siekia aukšto meninio lygio ir dalyvauja rajoninėse, apskrities, respublikinėse Dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose. Aktyvus  kultūrinis bendradarbiavimas su Brocenų savivaldybe ( Latvija).

Tradiciniai renginiai:

 1. Valstybinių švenčių minėjimai,
 2. Gerumo akcija ,, Pasidalinkim gerumu”,
 3. Kraštiečių šventės Lauko-Sodos ir Lieplaukės miesteliuose,
 4. Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos šventė ,, Jurginės”,
 5. Vaikystės šventė ,, Tegul šypsosi vaikai”,
 6. Vaikų vasaros kūrybinė stovykla ,,Mažais žingsneliais į didįjį meną”,
 7. Pagyvenusių žmonių šventė ,, Pabūkime kartu būry savų draugų”,
 8. Avangardinių madų šou ,, Fantazijai nėra ribų”,
 9. Adventinių renginių ciklas,
 10. Eglutės įžiebimo šventė,
 11. Naujųjų metų sutikimas ,, Ties metų riba”.

Metų eigoje organizuojamos įvairios parodos, popietės, vakaronės, organizuojami meno kolektyvų koncertai išvykose  ir vietoje, įvairios ekskursijos ir pramogos.

AKIMIRKOS IŠ ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ:

Kovo 11-osios minėjimas_tn

Kovo 11-osios minėjimas Ryškėnų parke

Susitikimas su partneriais - Brocenų savivaldybės atstovais ( Latvija)_tn

Susitikimas su Brocenų ( Latvija ) miesto savivaldybės atstovais

Netradicinių eglučių paroda_tn

Netradicinių eglučių paroda

Avangardinių madų šou ,, Fantazijai nėra ribų_tn

Avangardinių madų šou ,, Fantazijai nėra ribų”

Vaikų gynimo šventė ,, Tegul šypsosi vaikai_tn

Vaikų gynimo diena ,,Tegul šypsosi vaikai”.