Varnių kultūros c.

PRANEŠIMAS APIE TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARNIŲ KULTŪROS CENTRO REORGANIZAVIMĄ

Kopija Bruto VDU ataskaita VARNIŲ kult IV ketv 2016 m.

Varnių kultūros centro 2015 metų renginių planas

Varnių kc Finansinių ataskaitų rinkinys 2015m. III ketvirtis

Varnių kc biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 metų III ketvirtis

Varnių kc Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 metų II ketvirtis

Varnių kc Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2015m II ketvirtis

Varnių kc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Varnių kjc 2014 IV ketvirčio BIUDŽETO vykdymo ataskaitų rinkiniai

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VARNIŲ

KULTŪROS CENTRAS

S. Daukanto g. 8, Varniai, Telšių r.

Laikinai atliekanti direktorės funkcijas Jolanta Juozapavičienė, išsilavinimas – aukštasis-universitetinis;

Tel./Faks. 8 444 47667, mob. 865050748, el. p. varniukjc@gmail.com

2004 m. buvo įkurtas Varnių kultūros centras ir suteiktas juridinio vieneto statusas. Varnių kultūros centras yra Telšių rajono savivaldybės biudžetinė kultūros įtaiga, daugiafunkcinės veiklos centras, išlaikomas iš savivaldybės biudžeto lėšų, veikiantis vadovaujantis biudžetinių įstaigų įstatymu. Varnių kultūros centras rūpinasi Varnių seniūnijos vietos gyventojų kultūriniu užimtumu, propaguoja Varnių krašto etninę kultūrą, organizuoja įvairius renginius, teikia kultūrines paslaugas, telkia jaunimą bendroms aktualioms veikloms, skatina jaunimo iniciatyvą, padeda jauniems žmonėms realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas. Varnių kultūros centras bendradarbiaudamas su vietos bendruomenėmis rūpinasi Janapolės ir Pavandenės bendruomenių kultūriniu gyvenimu. Įstaigos pastate yra įsikūrusi Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka Varnių miesto biblioteka su vieša interneto prieiga. Taip pat veikia atvira jaunimo erdvė prie Všį „Telšių atviras jaunimo centras“. Varnių kultūros centre patvirtinta 10 etatų, kuriuose dirba 12 darbuotojų.

Kontaktai:  

Laikinai atliekanti direktorės funkcijas Jolanta Juozapavičienė –Tel. 865050748;

Kultūrinių renginių organizatorė Gintarė Rimkūnaitė  Tel. 862342098;

Garso ir šviesos inžinierius Juozapas Rimeika Tel. 862684226;

Kolektyvo vadovė Jolanta Juozapavičienė Tel. 865050748;

Meno vadovas Andrius Eidintas Tel. 862422269;

Choreografė Monika Rupeikaitė Tel. 862804375;

Choreografė Raimonda Fokaitė – Cibulckienė Tel. 869878840

Chorvedė Ingrida Kelevišienė

Kultūrinių renginių organizatorė Janapolėje ir Pavandenėje Daiva Litvinienė Tel. 864813993