• 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

 • 2019-06-14
  Gedulo ir vilties diena

Viešvėnų kultūros c.

2016 m. Viešvėnų kultūros centro metų veiklos planas

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, VIEŠVĖNŲ KULTŪROS CENTRO pagrindinių renginių planas 2015 m.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS, VIEŠVĖNŲ KULTŪROS CENTRO pagrindinių renginių planas 2014 m.

Viešvėnų kc Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. III ketvirtis

Viešvėnų kc biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 metų III ketvirtis

Viešvėnų kc Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 metų II ketvirtis

Viešvėnų kc Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį 2015m II ketvirtis

Viešvėnų kc Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2015 m. I ketvirtis

Viešvėnų kc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Viešvėnų kc 2014 IV ketvirčio BIUDŽETO vykdymo ataskaitų rinkiniai

VIEŠVĖNŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJAI

Direktorė – Rasa Vaičkutė;

Kultūrinių renginių organizatorė – Rima Servienė;

Meno vadovė – Valda Valužienė;

Choreografas  – Deivydas Račkauskas;

Garso ir šviesos inžinierius – Kęstutis Kerpauskis;

Valytoja  – Lida Jankuvienė.

VIEŠVĖNŲ KULTŪROS CENTRO ADRESAS

Telšių rajono savivaldybė Viešvėnų I k. Getautės g. 1, LT – 88405

Telefono nr. (8 444) 43675; mob. 8 640 45666

El. p: viesvenu.kc@gmail.com

Įm. kodas  302571709

https://www.facebook.com/Viesvenukc?fref=ts

VIEŠVĖNŲ KULTŪROS CENTRO  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI:

 1. Liaudiškos muzikos kapela „ Viešvė“;
 2. Pagyvenusių žmonių  vokalinis ansamblis „ Bočiai“;
 3. Mišrus vokalinis ansamblis;
 4. Vaikų popchoras „Lašeliukai”;
 5. Jaunesniojo amžiaus vaikų šiolaikinio šokio kolektyvas.

Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centras.

Viešvėnų kultūros  centras yra Telšių rajono savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga, daugiafunkcinės veiklos centras, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, veikianti pagal biudžetinių įstaigų įstatymą. Kultūros centras yra Lietuvos kultūros  centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Viešvėnų kultūros  centras rūpinasi Viešvėnų seniūnijos vietos gyventojų kultūros ugdymu, organizuoja įvairius renginius, teikia kultūrines paslaugas, telkia bei skatina bendruomenės narių iniciatyvą, padeda įgyvendinti turimas idėjas. Kultūros centras bendradarbiauja su  Vembūtų, Rūdupių bei Rainių aplinkinių kaimų bendruomenių gyventojais. Kaip byloja išlikęs Viešvėnų kultūros namų metraštis, kultūros židinys šiame miestelyje įsikūrė 1964 metais, dideliame buvusios mokyklos pastate. Šiuo metu Viešvėnų kultūros centras įsikūręs Viešvėnų seniūnijos pastate, kuriame yra dvi salės: didžioji (300 vietų,1 grimo kambarys), mažoji (50 vietų). 2001 ir 2003 metais Viešvėnų kultūros centras pripažintas jaukiausiu rajono kaimo kultūros židiniu.  Per tuos metus kultūros centro veidas keitėsi daug kartų: buvo Telšių bei Luokės kultūros centrų filialu, vėliau 2010 metais vėl atgavo savarankiškos įstaigos statusą.  Viešvėnų kultūros centre patvirtinta 4,75 etatų, kuriuose dirba 6 darbuotojai. Iš jų – 5 et. kūrybiniai darbuotojai. Kontaktai: Direktorė  Rasa Vaičkutė – Tel. 864045666: Kultūrinių renginių organizatorė Rima Servienė Tel. 868579196; Garso ir šviesos inžinierius Kęstutis Kerpauskis Tel. 861809138; Meno vadovė Valda Valužienė Tel. 861541743;  Choreografas Deivydas Račkauskas Tel. 868516995.

Pagrindinės kultūros centro veiklos kryptys: Renginių, švenčių organizavimas (vietos, rajono, regiono); Valstybinių švenčių minėjimai; Darbas su mėgėjų meno kolektyvais ir jų koncertinė veikla (vietoje, rajone, regionuose); Kalendorinių  švenčių puoselėjimas; Parodinė veikla; Stovyklų, vaikams ir jaunimui, organizavimas; Įvairių kultūrinių paslaugų teikimas; Bendradarbiavimas su profesionaliais aktoriais, bei atlikėjais; Kultūrinis bendradarbiavimas su rajono bei respublikiniais kultūros centrais mainų programa.

Viešvėnų kultūros centro organizuojami regioniniai ir rajoniniai renginiai:   Vestuvinių muzikantų fiesta „Muzikantų šėlsmas. Ruduo“; Liaudies muzikos kapelų bei armonikierių šventė „Grok, armonika“; Teatrų savaitė  „Teatras kartoms“; Vaikų ir jaunimo šokių šventė „Šokio ritmu“;

Vietos renginiai:   Kraštiečių šventė „Kur gimėm, kur augom“; Seniūnijos  ūkininkų derliaus šventė „Derlius“; Seniūnijos pagyvenusių žmonių šventė  „Širdžių vienybė mumyse“; Koncertas skirtas motinos dienai : „ Kasdien mes augam didesni“; Renginys skirtas kovo 8- ąjai „Tulpių žiedai moterims“; Vaikų ir jaunimo sporto šventė „Sveika, vasara“ Vasaros saulėgrįžos šventė. „Joninės“; Atvelykio popietė vaikams; Kalėdinių renginių ciklas suaugusiems ir vaikams bei adventinės popietės; Naujųjų metų sutikimo vakaras;

Pagrindinių renginių akimirkos:

Vestuvinių Muzikantų vakaras

VESTUVINIŲ MUZIKANTŲ VAKARAS II

Vaikų teatro šventės Sergame teatru

Vaikų ir jaunimo šokių šventė Šokių šėlsmas

Vaikų gynimo dienos ir sporto šventės Sveika, vasara

Užgavėnės

Užgavėnės II

Teatro savaitė Teatras kartoms

Senųjų Metų palydėtuvių vakarai

Seniūnijos Kalėdinės eglutės įžiebimo šventės

Liaudies muzikantų bei armonikierių šventės Grok, armonika

Kraštiečių šventės

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joninės

Derliaus šventės Pabaigtuvių vainikas

Adventinės popietės

 

.