• 2018-12-31
  Kęstučio Jablonskio geriausių dainų NAUJAMETINIS KONCERTAS

 • 2018-12-20
  Kino filmas “Baltoji iltis”

 • 2018-12-15
  Kino filmas “Tyli naktis”

 • 2018-12-15
  Kino filmas “Moliūgėlio gyvenimas”

 • 2018-12-13 - 23
  Kalėdų Senelio ambasados atidarymas

 • 2018-12-16
  “Žiemos mozaika”

 • 2018-12-01-31
  “KALĖDOSkopas” šventiniai renginiai

 • 2018-12-06
  Miesto gimtadienio ir eglutės įžiebimo šventė

 • 2018-12-09
  Adventinis koncertas “Dievo dovana”

 • 2108-12-07
  “Rokoukemies ėr korkem žemaitėškā”

Veikla

 

slide

 

 

 

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras Viena iš svarbiausių kultūros įstaigų Telšiuose – Kultūros centras – tuometiniai kultūros namai įkurti apie 1946 metus, po Vydūno sodintais kaštonais. Dabartinio kultūros centro priestatas pastatytas 1974 m. Nuo 2007 metų tęsiama Telšių kultūros centro pastato renovacija. • Kultūros centro veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis; • Kultūros centras tenkina gyventojų, nepriklausomai nuo tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, kultūrinius poreikius; • Kultūros centro paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kultūros centro veiklos tikslai • Plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius; • inicijuoti, rengti, ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei pramogas; • išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą; • užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą. … jausdami Lietuvos kultūros pulsą, Telšių rajono savivaldybės kultūros centras ryškiais ir prasmingais darbais, renginių gausa bei įvairove, garsina ir toliau garsins žemaičių sostinę Telšius!..

.