• 2019-04-28
  Atvelykio šventė „Rėid margs kiaušinielis“

 • 2019-05-04
  Jubiliejinis folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ koncertas

 • 2019-04-19
  DIDYSIS PENKTADIENIS

 • 2019-04-15
  Pasaulinė kultūros diena

 • 2019-04-11
  Šventė-konkursas „Susitikime dainoj“

 • 2019-04-09
  Dainavimo studija kviečia vaikus ir jaunuolius dainuoti!

 • 2019-04-04
  KINO PAVASARIS “Panikos ataka”

 • 2019-04-04
  KINO PAVASARIS “Rūgštus miškas”

 • 2019-04-02
  KINO PAVASARIS “Kafarnaumas”

 • 2019-03-30
  KINO PAVASARIS “Vagiliautojai”

Veikla

 

slide

 

 

 

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras Viena iš svarbiausių kultūros įstaigų Telšiuose – Kultūros centras – tuometiniai kultūros namai įkurti apie 1946 metus, po Vydūno sodintais kaštonais. Dabartinio kultūros centro priestatas pastatytas 1974 m. Nuo 2007 metų tęsiama Telšių kultūros centro pastato renovacija. • Kultūros centro veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis; • Kultūros centras tenkina gyventojų, nepriklausomai nuo tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, kultūrinius poreikius; • Kultūros centro paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kultūros centro veiklos tikslai • Plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius; • inicijuoti, rengti, ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei pramogas; • išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą; • užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą. … jausdami Lietuvos kultūros pulsą, Telšių rajono savivaldybės kultūros centras ryškiais ir prasmingais darbais, renginių gausa bei įvairove, garsina ir toliau garsins žemaičių sostinę Telšius!..

.