• 2019-08-23
  Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 • 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

Veikla

 

slide

 

 

 

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras Viena iš svarbiausių kultūros įstaigų Telšiuose – Kultūros centras – tuometiniai kultūros namai įkurti apie 1946 metus, po Vydūno sodintais kaštonais. Dabartinio kultūros centro priestatas pastatytas 1974 m. Nuo 2007 metų tęsiama Telšių kultūros centro pastato renovacija. • Kultūros centro veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis; • Kultūros centras tenkina gyventojų, nepriklausomai nuo tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, kultūrinius poreikius; • Kultūros centro paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kultūros centro veiklos tikslai • Plėtoti kultūrinę, švietėjišką (edukacinę) ir informacinę veiklą, atsižvelgiant į vietos bendruomenės visų amžiaus grupių laisvalaikio užimtumo poreikius; • inicijuoti, rengti, ir įgyvendinti kultūrinius, meninius, edukacinius projektus bei pramogas; • išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą; • užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumą. … jausdami Lietuvos kultūros pulsą, Telšių rajono savivaldybės kultūros centras ryškiais ir prasmingais darbais, renginių gausa bei įvairove, garsina ir toliau garsins žemaičių sostinę Telšius!..

.