• 2019-02-23
  Kino filmas “Tarp mūsų, mergaičių…”

 • 2019-02-23
  Kino filmas “PASMERKTI. KAUNO ROMANAS”

 • 2019-02-16
  Vasario 16 – oji Telšiuose

 • 2019-02-16
  Vasario 16 – ąją važiuok trispalve!

 • 2019-02-10
  Kino filmas “Purpurinis rūkas”

 • 2019-02-10
  Kino filmas “Tabaluga”

 • 2019-01-13
  Laisvės gynėjų diena – sausio 13 – oji

 • 2019-01-12
  Kino filmas “Tarp pilkų debesų”

 • 2019-01-08
  Kino filmas “Tarp mūsų, mergaičių”

 • 2018-12-31
  Kęstučio Jablonskio geriausių dainų NAUJAMETINIS KONCERTAS

Karjeros galimybės Telšių kultūros centre

Skelbiamas konkursas į Telšių rajono savivaldybės  kultūros centro direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigas

Paskelbimo data – 2019 – 02 – 01

Dokumentai teikiami nuo konkurso paskelbimo dienos 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 vasario 15 d. imtinai.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, privalo iki 2019 m. vasario 15 d. el. paštu  info@telsiukultura.lt pateikti:

 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Išsamesnė informacija teikiama kiekvieną antradienį Telšių rajono savivaldybės kultūros centre (Respublikos g. 18, Telšiai) nuo 11 val. iki 12 val. arba tel. nr. (8-444) 68996.

 

Darbo pobūdis:

 –  rinkti, analizuoti metinius ir  einamojo mėnesio darbo planus, domėtis  jų įgyvendinimu;

– koordinuoti meno kolektyvų darbo ir koncertine veikla bei dalyvavimu rajoninėse, regioninėse ar respublikinėse apžiūrose, konkursuose;

– sudaryti kultūros centro metų bei einamojo mėnesio renginių planus;

– organizuoti, ruošti rajoninių švenčių – varžytuvių, konkursų, festivalių nuostatus, kontroliuoti dalyvavimą juose, analizuoti, apibendrinti įvykusias apžiūras, konkursus, teikti siūlymus dėl renginių tobulinimo;

– teikti metodinę bei dalykinę paramą kultūros centro darbuotojams;

– planuoti darbuotojų kūrybines išvykas darbo patirties pasidalijimo klausimais į geriausiai dirbančius Respublikos  ar kaimyninių Respublikų kultūros centrus;

– rengti prašymus ir teikti rajono savivaldybei, dėl įvairių masinių švenčių ne kultūros centro teritorijoje organizavimo,  leidimų išdavimo;

– teikti paraiškas įvairiems Rėmimo fondams dėl projektų finansavimo;

– prisidėti prie visų kultūros centre organizuojamų renginių, bei spec. programų plano vykdymo;

– vykdyti kultūros centro direktoriaus ilgalaikius bei vienkartinius įpareigojimus;

– kultūros centro direktoriui negalint eiti tiesioginių pareigų (komandiruočių, atostogų metu, ligos atveju) atlieka jo funkcijas..

  

Reikalavimai:

 – aukštasis universitetinis humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

– gebėti organizuoti ir valdyti efektyvų grupinio darbo procesą, padėti darbuotojams dirbti grupėje, taikyti įvairius grupinio darbo ir sprendimų priėmimo metodus;

– Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių bei kitų su įstaigos administravimu, kultūros politika susijusių teisės aktų išmanymas ir gebėti juos taikyti praktikoje;

– būti susipažinusiam/susipažinusiai su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, kultūros paveldo, Telšių rajono  savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

– gerai mokėti lietuvių kalbą (mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus);

– mokėti dirbti su „MS Word“, „Internet Explorer“, „MS Excel“, „MS Outlook“ programomis;

– sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius.

 

 

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras ieško INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (IT) SPECIALISTO (0,25 et.):

Darbo pobūdis:

• Internetinės svetainės www.telsiukultura.lt funkcionalumo palaikymas ir vystymas;
• Telšių kultūros centro kompiuterių, spausdintuvų, tinklo įrangos priežiūra bei techninis aptarnavimas;
• Operacinių sistemų (Windows) diegimas, administravimas ir priežiūra;
• Taikomųjų programų diegimas, konfigūravimas ir atnaujinimas;
• Konsultavimas bei IT problemų sprendimas;

Reikalavimai:

 • Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 1 (vienerių) metų patirtis IT srityje;
 • Gerai išmanyti WordPress programą;
 • Patirtis administruojant Windows Server šeimos operacines sistemas, Microsoft Active Directory, tinklo komutatorius (LAN ir WIFI);
 • Personalinių kompiuterių Microsoft Windows operacinių sistemų, personalinių kompiuterių aparatūrinės dalies („hardware“) žinios; 
 • energingumas, komunikabilumas, lankstumas, atsakingumas;

Išsamesnė informacija telefonu: 8 444 68996.

Gyvenimo ir veiklos aprašymus prašome siųsti elektroniniu paštu info@telsiukultura.lt

 

Kviečiame visus atsakingus, iniciatyvius ir pareigingus žmones tapti Telšių kultūros centro savanoriais. Įgysite patirties ir darbo įgūdžių kultūros srityje.