• 2019-08-23
  Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 • 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

2017 Konkursas „Rokoukemies ėr korkem žemaitėška“

Žemaitiškos kūrybos bei žemaitiškų skaitymų konkursas
„Rokoukemies ėr korkem žemaitėška“

Konkurso Rokoukimes ir korkem žemaitiška nuostatai

NUOSTATAI 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Regioninio moksleivių žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkurso ,,Rokoukemies ėr korkem žemaitėškā“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, uždavinius, organizatorius, dalyvavimo sąlygas, repertuarą, konkurso eigą, vertinimą.    

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas – populiarinti gyvąją žemaičių tarmės ir potarmių tradicijas taikant šiuolaikines tarmiškos kūrybos formas.

Uždaviniai:

 1. Puoselėti kūrybinį potencialą, išaiškinti, paskatinti ir pagerbti autentiškiausius, originaliausius konkurso kuriančius dalyvius.

2.Skatinti žemaičių kalbos vartojimą, jos gyvybingumo puoselėjimą, svarbą tautinio identiteto išsaugojimui.

 1. Ugdyti gebėjimą suvokti ir pajusti žemaičių kalbos unikalumą, savitumą, įtaigumą, gyvumą.
 2. Surengti žemaičių kūrybos ir žemaitiškų skaitymų konkursą, apdovanoti konkurso dalyvius ir laureatus.

III. DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti Žemaitijos regiono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo ugdymo  dalyviai bei akademinis jaunimas.

Dalyviai skirstomi į grupes:

A grupė – 1 – 4 klasių mokiniai;

B grupė – 5 – 8 klasių mokiniai;

C grupė – 9 – 12 klasių mokiniai;

D grupė – jaunimas iki 23 metų.

 1. KONKURSO EIGA IR TVARKA
 1. Rengiami du konkurso turai – vietinis ir regioninis.
 2. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, pristato 1 arba 2 prozos, apsakymų, poezijos kūrinius dar niekur nespausdintus ir neteiktus kitiems konkursams, sukurtus žemaičių kalba (prašytume, kiek įmanoma, laikytis A. Girdenio ir J. Pabrėžos nustatytų žemaičių kalbos rašybos taisyklių.

Kiekvieno dalyvio pateiktame darbe turi būti titulinis puslapis, kuriame nurodyta: autorius, bendrojo lavinimo įstaigos pavadinimas, kūrinių pavadinimai (jei yra).

 1. Vietiniai turai rajonuose ir miestuose vyksta iki 2017 m. lapkričio 6 d. Jų vertinimo komisijos atrinkti trys, keturi laureatai – iš nurodytų kategorijų – varžysis regioniniame ture.

Vietinių turų laureatų anketų (pridedama) nuskenuotus originalus (PDF formatu) ir elektroninius variantus (DOC formatu) reikia atsiųsti iki lapkričio 20 d. el. paštu: marita1216@gmail.com  arba pristatyti adresu: Telšių rajono savivaldybės kultūros centras, Respublikos 18, Telšiai „Žemaičių kūrybos konkursui“.

 1. Regioninis turas vyks 2017 m. lapkričio 24 d. 12 val. Žemaičių muziejuje ,,Alka“ (Muziejaus g. 31) Telšiuose.
 1. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
 1. Konkurso dalyviai vertinami atsižvelgiant į kūrinių turinį ir meninę vertę, repertuaro autentiškumą, pasakojimo įtaigumą, natūralumą, išraiškingumą, ryšį su publika, sceninę kultūrą.
 2. Vertinimo komisiją sudaro tautosakos, tarmių tyrinėtojai, gaivintojai, etninės kultūros specialistai.
 3. Regioninio turo komisija išrenka po vieną kiekvienos kategorijos laureatą ir vieną I laipsnio diplomo ir premijos nugalėtoją.
 4. Regioninio turo laureatams įteikiami diplomai ir organizatorių įsteigti prizai bei dovanos. Specialieji prizai bus teikiami už originalų tekstą, ryškiausiai atskleistą krašto savitumą.
 5. Komisijos sutarimu gali būti numatomi papildomi vertinimo kriterijai.

VII. ORGANIZATORIAI

 1. Vietinius ratus organizuoja rajonų ir miestų kultūros, švietimo, kultūros ir švietimo skyriai, etninės kultūros, kultūros centrai.
 2. Regioninį ratą organizuoja Telšių rajono savivaldybės kultūros centras.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacija apie konkursą skelbiama Telšių rajono savivaldybės kultūros centro tinklalapiuose: www.telsiukc.lt; www.telsiukultura.lt