2015 Konkursas „Rokoukimies ė korkem žemaitėška“

Žemaitiškos kūrybos bei žemaitiškų skaitymų konkursas
„Rokoukimies ė korkem žemaitėška“

Žemaitiškos kūrybos konkursas NUOSTATAI

Žemaičiai nuo senų laikų pasižymi ne vien dainingumu, raštingumu, užsispyrimu, senųjų tradicijų puoselėjimu, bet ir savo ypatinga tarme. Žemaičiai visada didžiavosi savo etniniu savitumu, jį akcentavo. Žemaitišką žodį pabrėžus popieriaus lape ir pridėjus dar keletą ingredientų: sumanumo, kūrybingumo bei meninės vaizduotės – gimsta nuostabūs rašytiniai kūriniai. Tai eilėraščiai, poemos, pasakojimai, bylojantys apie senolių bei tėvų savo atžaloms įskiepytą meilę gimtajai tarmei. Telšių rajone žemaitiškai kurti bei puikiai skaityti kitų jaunų žmonių sukurtą kūrybą geba ne vienas ir ne du mokiniai. Tam, kad savo gimtosios kalbos – žemaičių tarmės – nepamirštų, neišsigintų ir jaunoji karta Telšių rajono savivaldybės kultūros centras jau trečius metus skelbia Žemaitiškos kūrybos bei žemaitiškų skaitymų konkursą „Rokoukimies ė korkem žemaitėška“.
Konkurse gali dalyvauti visi Telšių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, kultūros įstaigų neformaliojo ugdymo studijas lankantys vaikai bei Telšių miesto akademinis jaunimas.
Dalyviai skirstomi į grupes:
A grupė – 1 – 4 klasių mokiniai;
B grupė – 5 – 8 klasių mokiniai;
C grupė – 9 – 12 klasių mokiniai;
D grupė – jaunimas iki 23 metų.
Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, pristato 1 arba 2 prozos, poezijos kūrinius dar niekur nespausdintus ir neteiktus kitiems konkursams, sukurtus žemaičių kalba (prašytume, kiek įmanoma, laikytis A. Girdenio ir J. Pabrėžos nustatytų žemaičių kalbos rašybos taisyklių kurias galite rasti adresu http://www.samogit.lt/KALBA/raspamatai.lt.htm. Kūriniai siunčiami iki š.m. lapkričio 23 d. dienos 17 val. el. paštu: marita1216@gmail.com  arba pristatomi adresu: Telšių rajono savivaldybės kultūros centras, Respublikos 18, Telšiai Žemaitiškos kūrybos konkursui.
Kiekvieno dalyvio pateiktame darbe turi būti titulinis puslapis, kuriame nurodyta: autorius, bendrojo lavinimo įstaigos pavadinimas, kūrinių pavadinimai (jei yra).
Kūrinius vertins specialiai sudaryta komisija. Geriausių kūrinių autoriai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių įsteigtais prizais. Pagrindinio prizo laureatas apdovanojamas pinigine premija.
Vertinant bus atsižvelgta į kūrinio idėją, turinį, meniškumą, originalumą, tarmės gyvumą ir įtaigumą. Komisijos sutarimu gali būti numatomi papildomi vertinimo kriterijai.
Konkurso baigiamasis renginys planuojamas 2015 m. gruodžio 4 d. Biržuvėnų dvare (Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.).