• 2019-08-23
  Baltijos kelio 30-mečio minėjimas

 • 2019-07-25
  Grupės KEKSI (Latvija) koncertas

 • 2019-07-18
  Grupės GOLDEN PARAZYTH koncertas

 • 2019-07-12 ir 13
  Žemaičių festivalis PATRIA UNA

 • 2019-07-11
  Plungės kultūros centro simfoninio orkestro koncertas

 • 2019-07-06
  Giedokime savo šalies himną drauge!

 • 2019-07-04
  Kazimiero Likšos ir grupės koncertas

 • 2019-06-26
  Sigitos Dacienės karpinių paroda

 • 2019-06-23
  Rainių tragedijos paminėjimas

 • 2019-06-14,15,16
  Žemaitijos sostinės šventė

Konkursas „Rokoukimies ė korkem žemaitėška”

ŽEMAITIŠKOS KŪRYBOS KONKURSAS (nuostatai)

Žemaitiškos kūrybos bei žemaitiškų skaitymų konkursas

„Rokoukimies ė korkem žemaitėška

JPG-18 JPG-30 JPG-36

 Žemaičiai nuo senų laikų pasižymi ne vien dainingumu, raštingumu, užsispyrimu, senųjų tradicijų puoselėjimu, bet ir savo ypatinga tarme. Žemaičiai visada didžiavosi savo etniniu savitumu, jį akcentavo. Žemaitišką žodį pabrėžus popieriaus lape ir pridėjus dar keletą ingredientų: sumanumo, kūrybingumo bei meninės vaizduotės – gimsta nuostabūs rašytiniai kūriniai. Tai eilėraščiai, poemos, pasakojimai, bylojantys apie senolių bei tėvų savo atžaloms įskiepytą meilę gimtajai tarmei. Telšių rajone žemaitiškai kurti bei puikiai skaityti kitų jaunų žmonių sukurtą kūrybą geba ne vienas ir ne du mokiniai. Tam, kad savo gimtosios kalbos – žemaičių tarmės – nepamirštų, neišsigintų ir jaunoji karta Telšių rajono savivaldybės kultūros centras jau trečius metus skelbia Žemaitiškos kūrybos bei žemaitiškų skaitymų konkursą „Rokoukimies ė korkem žemaitėška“. Konkurse gali dalyvauti visi Telšių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, kultūros įstaigų neformaliojo ugdymo studijas lankantys vaikai bei Telšių miesto akademinis jaunimas. Dalyviai skirstomi į grupes: A grupė – 1 – 4 klasių mokiniai; B grupė – 5 – 8 klasių mokiniai; C grupė – 9 – 12 klasių mokiniai; D grupė – jaunimas iki 23 metų. Dalyviai, norintys dalyvauti konkurse, pristato 1 arba 2 prozos, poezijos kūrinius dar niekur nespausdintus ir neteiktus kitiems konkursams, sukurtus žemaičių kalba (prašytume, kiek įmanoma, laikytis A. Girdenio ir J. Pabrėžos nustatytų žemaičių kalbos rašybos taisyklių kurias galite rasti adresu http://www.samogit.lt/KALBA/raspamatai.lt.htm. Kūriniai siunčiami iki š.m. lapkričio 23 d. dienos 17 val. el. paštu: marita1216@gmail.com  arba pristatomi adresu: Telšių rajono savivaldybės kultūros centras, Respublikos 18, Telšiai Žemaitiškos kūrybos konkursui. Kiekvieno dalyvio pateiktame darbe turi būti titulinis puslapis, kuriame nurodyta: autorius, bendrojo lavinimo įstaigos pavadinimas, kūrinių pavadinimai (jei yra). Kūrinius vertins specialiai sudaryta komisija. Geriausių kūrinių autoriai apdovanojami padėkos raštais, organizatorių įsteigtais prizais. Pagrindinio prizo laureatas apdovanojamas pinigine premija. Vertinant bus atsižvelgta į kūrinio idėją, turinį, meniškumą, originalumą, tarmės gyvumą ir įtaigumą. Komisijos sutarimu gali būti numatomi papildomi vertinimo kriterijai. Konkurso baigiamasis renginys planuojamas 2015 m. gruodžio 4 d. Biržuvėnų dvare (Dvaro g. 4, Biržuvėnų k., Luokės sen., Telšių r.). Norint, kad tarmė kaip pats didžiausias etninio identiteto ženklas liktų ir tiems, kurie gyvens po mūsų, visų pirma daug pastangų turi įdėti visi, kurie moko ir auklėja. O ko gali savo atžalas išmokyti, kaip jas gali išauklėti tėvai, kurie tarpusavyje bendrauja žemaitiškai, o su vaikais – tik lietuvių bendrine kalba?!. Ką ateinančioms kartoms kaip etninio identiteto sampratą gali palikti lituanistai, su kuriais netgi per pertraukas mokiniai negali pasikalbėti tarmiškai… Arba tie, kurie per literatūros pamokas tvirtina, kad tarmiška grožinė kūryba neturi jokios išliekamosios vertės, nes ji yra daug prastesnės kokybės už parašytąją lietuvių bendrine kalba vien tik todėl, kad yra tarmiška?!. Tad visų pirma turi pasikeisti tiesiog visų mūsų galvosena. Turime pradėti suprasti, kad, jei ir būsime kuo įdomūs Europai, – tik ne tuo, kuo esame į kitus panašūs, o tuo, kuo skiriamės. O pats didžiausias išskirtinumas juk yra mūsų gimtoji kalba – tarmės. Tad kurkime patys ir paskatinkime kurti kitus taip visi prisidėdami prie Žemaitijos tapatybės išsaugojimo.